SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA ODPIS 1% W 2017 ROKU

Możemy oficjalnie zamknąć akcję: 

 wizytowka_nasze_boisko_strona_male.jpg [300x167]

 

Ogromne podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które w roku 2017 przekazały odpis 1% podatku na Fundację NASZA DWÓJKA.

Łącznie w 2017 roku dało to kwotę 9328,60 zł.

Z satysfakcją Informujemy, że po dodaniu tych pieniędzy do środków zebranych w poprzednich dwóch latach uzyskaliśmy kwotę 25685,20 złotych.

25000 zł Fundacja NASZA DWÓJKA wydatkowała na roboty dodatkowe związane z budową boiska wielofunkcyjnego przy szkole, czyli cel akcji został zrealizowany tak, jak obiecywaliśmy.

Pozostałą kwotę 685,20 zł dodaliśmy do kwot darowizn i innych środków własnych i sfinansowaliśmy jeszcze zakup bloków startowych na nową bieżnię przy szkole. Był to koszt 3200,00 zł. 

 
W roku 2016 wpłynęły na konto fundacji odpisy 1% za 2015 rok w wysokości 10.333,30 zł i zostaną dodane do odpisów zebranych w 2015 roku. W 2017 r. ruszyć ma budowa nowego boiska, pieniądze z 1% zasilą tę inwestycję.

wizytowka_nasze_boisko_strona_male.jpg [300x167]


W roku 2015 fundacja zebrała odpisy 1% za rok 2014 w wysokości 6 tys. złotych. Pieniądze te nie zostały wydatkowane, pozostały na koncie 1% i zostaną do środków zebranych w latach następnych i przeznaczone będą na wsparcie budowy nowej bazy sportowej szkoły - budowa boiska jest już konieczna.


INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ODPISÓW 1% przekazanych w 2013 i 2014 roku


Zarząd Fundacji "Nasza Dwójka" informuje, że w listopadzie 2014 roku za łączną sumę odpisów zebranych w 2013 i 2014 roku, uzupełnioną o środki z funduszu statutowego, zakupione zostało opogramowanie sali audio do języków polskiej firmy MENTOR. Klasy korzystają od listopada z tej pracowni.

sala1net.jpg [448x253]Fundacja NASZA DWÓJKA informuje, że w 2014 roku z przekazanych odpisów 1%

na koncie fundacji odnotowano kwotę 4854,40 zł

SERDECZNIE PAŃSTWU DZIĘKUJEMY!

Fundacja NASZA DWÓJKA informuje, że w 2013 roku z przekazanych odpisów 1%

na koncie fundacji odnotowano kwotę 3582,50 zł (WYKAZ MINISTRA FINANSÓW)

SERDECZNIE PAŃSTWU DZIĘKUJEMY!

Zgodnie z Regulaminem wydatkowania środków pozyskanych z odpisu 1%

oczekujemy Państwa propozycji na temat sposobu wykorzystania tych pieniędzy.

 


 

 

logo_1procent.gif [300x203] 

DRODZY PAŃSTWO!

Fundacja Pomocy Szkole ZPO nr 2 we Włoszczowie „NASZA DWÓJKA”

działa z inicjatywy rodziców już ponad 4 lata

W tym czasie przeprowadziliśmy:

- kampanię szkolną i konkurs BEZPIECZNY INTERNET 2011

- konkursy: Złoty Skryba i trzy edycje Wielkiego Rodzinnego Konkursu

na Najpiękniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową

- trzy edycje zbiórki publicznej NOWOCZESNA SZKOŁA

(zakupiliśmy pomoce naukowe na sumę ponad 7 tysięcy złotych)

- zbiórkę publiczną NOWE KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2012

( biblioteka wzbogaciła się o 69 nowości książkowych na sumę 1200 zł)

- za nagrodę Starosty Włoszczowskiego, zdobytą w Powiatowym Konkursie na Potrawę Regionalną – 500 zł - zakupiliśmy komplet 17 słowników do pracy na lekcjach angielskiego

- 4 razy uzyskaliśmy dotację (2 x 4500 zł i 2 x 9000 zł) w konkursie Gminy Włoszczowa i przeprowadziliśmy cykl zajęć pozalekcyjnych AKADEMIA WOLNEGO CZASU (przekazane kwoty w całości przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego)

Dbamy o stałe kontakty z DYREKCJĄ SZKOŁY, NAUCZYCIELAMI i UCZNIAMI,

by rozpoznawać potrzeby szkoły

Naszym celem jest pomoc w zapewnieniu coraz lepszych warunków nauki i rozwoju wszystkim uczniom, a zatem działania nasze nastawione są głównie na uzupełnianie sprzętu, pomocy naukowych i książek – do których dostęp mogą mieć wszyscy według potrzeb. W najbliższym czasie rozpoczniemy starania o zebranie środków na wyposażenie sali audio do nauki języków (wiele wiejskich szkół w kraju ma takie pracownie), ale jest to kosztowne przedsięwzięcie. Marzeniem naszym, oczywiście, są także takie działania, które pozwoliłyby przybliżyć naszym dzieciom świat wielkiej sztuki, nauki czy sportu (spotkania z ciekawymi postaciami, warsztaty z mistrzami, wycieczki do teatrów itp.), ale na to nie pozwalają bardzo skromne środki

Teraz pojawiła się szansa, by 1% naszych podatków trafił do naszych dzieci.

W zeznaniu podatkowym wystarczy podać numer KRS 0000343712.

Pieniądze z odpisów 1% Fundacja przeznaczy w całości na wyposażenie i pomoce naukowe.

Dziękujemy

ZARZĄD FUNDACJI “NASZA DWÓJKA”