W dniu 29 czerwca 2018 roku Rada Fundacji, na wniosek mój i innych dotychczasowych członkiń zarządu, podjęła uchwały o zatwierdzeniu nowych składów organów fundacji.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przez te dziewięć lat wspierały moją pracę na rzecz naszej DWÓJKI. To były dla mnie wspaniałe doświadczenia.

Życzę nowemu zarządowi wielu sukcesów, a przede wszystkim środków na dalsze wyposażanie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Nie zostawiam mojej fundacji całkowicie, przeszłam do jej Rady, by służyć w miarę możliwości pomocą i swoim doświadczeniem.

Dziękuję

Katarzyna Standerska


..........................................................................................

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA ODPIS 1% W 2017 ROKU

Możemy oficjalnie zamknąć akcję: 

 wizytowka_nasze_boisko_strona_male.jpg [300x167]

 

Ogromne podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które w roku 2017 przekazały odpis 1% podatku na Fundację NASZA DWÓJKA.

Łącznie w 2017 roku dało to kwotę 9328,60 zł.

Z satysfakcją Informujemy, że po dodaniu tych pieniędzy do środków zebranych w poprzednich dwóch latach uzyskaliśmy kwotę 25685,20 złotych.

25000 zł Fundacja NASZA DWÓJKA wydatkowała na roboty dodatkowe związane z budową boiska wielofunkcyjnego przy szkole, czyli cel akcji został zrealizowany tak, jak obiecywaliśmy.

Pozostałą kwotę 685,20 zł dodaliśmy do kwot darowizn i innych środkó własnych i sfinansowaliśmy jeszcze zakup bloków startowych na nową bieżnię przy szkole. Był to koszt 3200,00 zł. 

 

................................................................................................

Serdeczne podziękowania i MEDAL dla wszystkich "Przyjaciół Naszej Dwójki", którzy przekazali w roku 2016 1% podatku dla Fundacji Pomocy Szkole ZPO nr 2 we Włoszczowie "NASZA DWÓJKA".
Dziękujemy PODATNIKOM, którzy rozliczali się w urzędach skarbowych we Włoszczowie i Jędrzejowie.
Zebraliśmy w tym roku 10.333,30 złotych. Razem ze środkami zgromadzonymi za poprzedni okres rozliczeniowy mamy na koncie 1% ponad 16 tysięcy złotych. W roku 2017 i w latach następnych środki zbierać będziemy na budowę i wyposażenie nowego wielofunkcyjnego boiska przy szkole. Jego budowa jest już konieczna.
Wszystkie OSOBY, które chcą wesprzeć realizację tego celu lub zakup niezbędnych pomocy naukowych dla szkoły, mogą to zrobić, przekazując środki (nawet niewielkie będą dla nas ogromnym wsparciem) na specjalne subkonto "Nowoczesna Szkoła" prowadzone przez Fundację Pomocy Szkole ZPO nr 2 we Włoszczowie "NASZA DWÓJKA":
BS we Włoszczowie nr 518525000200000010 6207 0002 

Tytuł przelewu: darowizna na pomoce dydaktyczne

Darowiznę można odpisać od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym: osoby fizyczne do 6%, osoby prawne do 10%


Dziękuję w imieniu zarządu i rady fundacji,

ale przede wszystkim w imieniu uczniów, którym pomoce mają służyć!

Katarzyna Standerska, prezes Fundacji NASZA DWÓJKA


 

O trwającej zbiórce publicznej NOWOCZESNA SZKOŁA 2013 - na s. Aktualności

 

prezentacja2.jpg [960x720]                      

FUNDACJA POMOCY SZKOLE ZPO NR 2 WE WŁOSZCZOWIE NASZA DWÓJKA                       

 

 

Fundację NASZA DWÓJKA założyli w 2009 roku rodzice uczniów ZPO nr 2, by wspierać szkołę w zwiększaniu szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży z naszego środowiska.

Dlaczego fundacja? Bo to formalny, zgodny z prawem, transparentny sposób skupienia działań wielu ludzi w celu pozyskania środków i celowego ich zagospodarowania.

Nasze kroki są drobne i ciche, ale to nie znaczy, że mało ważne. Wszędzie tam, gdzie grupa ludzi pracuje wspólnie i bezinteresownie dla jakiegoś DOBRA, zapala się iskierka MOCY i pojawia poczucie wielkiej wagi pojedynczych ludzkich działań.

Zapraszamy innych chętnych RODZICÓW do współpracy!

KLUB PRZYJACIÓŁ "NASZEJ DWÓJKI" skupia wolontariuszy, którzy poświęcają się pracy dla dzieci, ofiarując w miarę możlliwości swój czas oraz rozliczne umiejętności i talenty :) Wszyscy chętni mogą zgłaszać deklaracje udziału drogą mailową lub w siedzibie fundacji.

e-mail:fundacja.naszadwojka@op.pl