Regulamin projektów edukacyjnych

deklaracja.doc

kontrakt.doc

karta_projektu_wzor.doc

Karta projektu do wypełnienia

karta_oceny_projektu.doc

sprawozdanie.doc


Tematy projektów edukacyjnych proponowanych

w roku szkolnym 2015/2016

1. Uczymy się ratować - podstawowa pomoc przedlekarska. - P. Beata Gregorczyk.

2. Niedziesiątkowe systemy liczbowe. - P. Renata Grzybek.

3. Odnawialne źródła energii. - P. Anna Guździoł.

4. Współpraca z absolwentami. - P. Barbara Kamola.

5. Chemia na talerzu. - P. Jolanta Stawowczyk.

6. Przedstawienie Boźonarodzeniowe i Orszak Trzech Króli. - P. Bożena Bąba, P. Ula Robak, Ks. Paweł Rej, P. Andrzej Stawczyk.

7. Dni języka angielskiego w naszej szkole. - P. Danuta Barcińska - Pięta.

8. Najlepsi sportowcy Publicznego Gimnazjum nr 2 we Włoszczowie w latach.... - P. Wojciech Guździoł.

9. Utwalanie wiedzy o sukcesach sportowych uczniów naszej szkoły. - P. Włodzimierz Kosowski.

10. Pierwsza pomoc przedmedyczna. - P. Aneta Siewiorek.

11. Bal Halloween dla klas 0-3. - P. Justyna Nadgłowska.

12. Bal Halloween dla klas 4-6. - P. Iwona Ślęzak.

13. Poczytaj mi bajkę - gimnazjaliści czytają przedszkolakom. - P. Monika Plich.

Tematy projektów edukacyjnych proponowanych

w roku szkolnym 2016/2017

 

Projekt edukacyjny „Klub Młodych Prawników” –

  

I grupa projektowa  wypracuje  :  przedstawienie profilaktyczne – opiekun 

 p. Ewa Rak ,  p. Barbara Kamola,  p.  Aneta Siewiorek  

II grupa projektowa  wypracuje prezentację  profilaktyczną  – opiekun  p. Renata Klimczyk 

III grupa  projektowa  wypracuje -   5 zajęć poglądowych w klasach gimnazjum i kl.6 / tematyka mediacji rówieśniczej/  -  opiekun p. Iwona Soboń, Beata Gregorczyk

  

Wszystkie grupy projektowe wypracują  kodeks koleżeński

 

 Projekt edukacyjny promujący wolontariat: „Gimnazjalista przyjazny Maluchowi”   zakładający pracę wolontariacką gimnazjalistów w SP, która polegać będzie na wspólnym przygotowaniu programu ćwiczeń i poprowadzeniu zajęć integracyjnych w młodszych klasach, co poprawi poczucie bezpieczeństwa maluchów i wzmocni więzi między odległymi rocznikami, które na co dzień dzielą ze sobą szkolną przestrzeń. Grupa projektowa zorganizuje też jedną dużą imprezę integracyjną dla klas najmłodszych – Śniadanie Integracyjne   -   opiekunowie  -   Beata  Gregorczyk , Bartłomiej Stawowczyk, Marzanna Błeszyńska.

  

Projekt edukacyjny: „Tworzymy  media – GIMNEWSY”, 

I grupa projektowa wypracuje gazetkę szkolną w formacie PDF – opiekun p. Marzena Siomek 

II  grupa projektowa wypracuje serwis informacyjny telewizji internetowej – opiekun p. Zb. Hejduk, Wł. Kosowski 

III grupa projektowa wypracuje  działanie radiowęzła szkolnego  - opiekun p. Małgorzata Szwarc, A. Stawczyk

  

Projekt edukacyjny: „Festiwal nauki – laboratorium młodego naukowca”zakładający przygotowanie przez młodych naukowców pokazów ciekawych doświadczeń w formie show  i przekazanie innym pasji do poszukiwań własnych talentów i umiejętności – opiekun  Monika Plich, Beata Ciupińska, Renata Grzybek