ozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozoozozozozozozozozozozoz

 kliknij w pytania na zaliczenie 

Każde dzieło ma swojego mistrza cz.1    Każde dzieło ma swojego mistrza cz.2

z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z0z 

Plastyka - historia sztuki 

  Starożytna Grecja-architektura">3. 

  Starożytna Grecja-rzeźba">3A. 

  Starożytny Rzym">4.

 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Praca dodatkowa dla chętnych do 6 XII 2019r.

Dwie kartki bożonarodzeniowe- format A4 złożony na połowę, dekoracja tylko na pierwszej stronie. Wzory znajdziesz tu -kartki

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

.....KONKURSY....2019/2020

 

 

Powiatowy konkurs plastyczny „Smog wrogiem człowieka”

 

Termin składania prac do 27 września 2019 r.

 

Formatpracy A3

 

Technika dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, collage, witraż, wydzieranka lub inne techniki umożliwiające prezentację na papierze(poza techniką komputerową). Nie będą przyjmowane prace przestrzenne  i zespołowe.

 

Pracę należy czytelnie podpisać na odwrocie drukowanymi literami wpisując: imię i nazwisko autora, wiek autora, pełną nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 

Praca musi nawiązywać ściśle do tematyki konkursu. Organizator konkursu dopuszcza pomoc jednego opiekuna odpowiedzialnego za przygotowanie pracy podczas jej wykonania, przy czynnościach, które nie mogą zostać wykonane samodzielnie i bezpiecznie przez dzieci.

 

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: I- dzieci 0d 6 do 9 lat

 

                                                                              II – dzieci i młodzież od 10 do 13 lat

 

                                                                             III – młodzież od 14 do 18 lat

 

Temat konkursu nawiązuje do problemów związanych ze zjawiskiem atmosferycznym jakim jest smog. Prace muszą uwzględniać problemy ekologiczne związane z zanieczyszczaniem powietrza, promowaniem działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza oraz podniesieniem świadomości u dzieci i młodzieży jakie zagrożenie powoduje smog.

 

Konieczności podejmowania działań antysmogowych oraz identyfikacji źródeł zanieczyszczania powietrza, zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin i zwierząt.

 

 

---mmmmmmmmmmmtltltltltllltlltltltltlltltlltltltlmmmmmmmmmmmm----

 

Laureaci konkursów plastycznych 2019/2020