Tutaj powinien być opis

I miejsce dla naszej uczennicy w Międzyszkolnym Konkursie Leksykalno – Gramatycznym w języku niemieckim.

 

      Hasło „Deutsch macht Spaß” było mottem tegorocznego Międzyszkolnego Konkursu Leksykalno -  Gramatycznego w języku niemieckim, który odbył się 14 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie.

     Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz III klas gimnazjum Powiatu Włoszczowskiego. W bieżącym roku wzięło w nim udział ogółem 16 uczestników z następujących szkół: SP Nr 1 we Włoszczowie, SP Nr 2 we Włoszczowie, SP w Krasocinie, SP w Mieczynie, SP w Bukowie, SP w Koniecznie, SP w Bebelnie oraz SP w Cieślach.

     Konkurs trwał 60 minut i polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 3 części: zadań sprawdzających rozumienie tekstu czytanego, testu leksykalno – gramatycznego, obejmującego zakres materiału zawarty w podstawie programowej dla szkół gimnazjalnych i podstawowych oraz testu sprawdzającego wiedzę o krajach niemieckojęzycznych.

     Celem konkursu było wykrywanie uzdolnień młodzieży, motywowanie do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności, mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy oraz popularyzowanie języka niemieckiego wśród młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, rozwijanie zainteresowań wiedzą o kulturze, geografii, literaturze i życiu codziennym w krajach niemieckiego obszaru językowego, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów i kultury.

       Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w konkursie zaprezentowali wysoki i wyrównany poziom. Jednak największą wiedzą i umiejętnościami językowymi wykazali się uczniowie:

I miejsce  zdobyła Julia Piech ze Szkoły Podstawowej Nr 2  we Włoszczowie

II miejsce przypadło dla Kaspra Siwka ze Szkoły Podstawowej w Krasocinie

III miejsce zajęła Aleksandra Siwek ze Szkoły Podstawowej w Mieczynie

     Jury przyznało również dwa  wyróżnienia dla Sandry Zawadzkiej ze Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie  oraz Elizy Mazur ze Szkoły Podstawowej w Koniecznie .

     Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Urząd Gminy we Włoszczowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie.

Naszym uczennicom serdecznie gratulujemy.