Tutaj powinien być opis

Konkurs plastyczny i multimedialny dla uczniów kl. IV-VIII

Konkurs pt. „Bohaterowie utworów Henryka Sienkiewicza w oczach uczniów”

 

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową

Praca plastyczna:

Format prac plastycznych: A4-A1

Technika wykonania pracy:

- malarska: farby plakatowe, akwarelowe,  rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, tuszem, węglem…

- makieta: format i materiały dowolne

- album: format A4-A3, technika dowolna

Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona.

Prace należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię i nazwisko, klasę, miejscowość oraz nazwę szkoły i numer telefonu.

Prezentacja multimedialna

Prezentacja multimedialna pt.” Bohaterowie utworów Henryka Sienkiewicza w oczach uczniów” powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point

Maksymalna objętość nie może przekraczać 50 MB

Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.

Zadania konkursowe powinny być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne zdjęcia i komentarze)

Prace należy zapisać na płycie CD/DVD

Do rac należy dołączyć kartę uczestnika (załącznik nr2), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona.

Do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora, klasę, telefon i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna

Zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię.

Pracę należy składać do 23 III 2020 r.