Tutaj powinien być opis

Sukces naszej uczennicy w konkursie z języka niemieckiego.

Dnia 6 marca 2020 roku w Zespole Szkół nr 2 we Włoszczowie odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu Leksykalno-Gramatycznego w języku niemieckim.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych Powiatu Włoszczowskiego. W bieżącym roku wzięło w nim udział ogółem 22 uczestników z następujących szkół: SP Nr 1 we Włoszczowie, SP Nr 2 we Włoszczowie, SP w Mieczynie, SP w Koniecznie,  SP Kluczewsko, ZS Nr 2 we Włoszczowie, ZS Nr 3 we Włoszczowie oraz I Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie.

Konkurs trwał 45 minut i polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 3 części: zadań sprawdzających rozumienie tekstu czytanego, testu leksykalno-gramatycznego, obejmującego zakres materiału zawarty w podstawie programowej dla szkół podstawowych oraz testu sprawdzającego wiedzę o krajach niemieckojęzycznych.

Celem konkursu było wykrywanie uzdolnień młodzieży, motywowanie do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności, mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy oraz popularyzowanie języka niemieckiego wśród młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, rozwijanie zainteresowań wiedzą o kulturze, geografii, literaturze i życiu codziennym w krajach niemieckiego obszaru językowego, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów i kultury.

 

Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w konkursie zaprezentowali wysoki i wyrównany poziom. Jednak największą wiedzą i umiejętnościami językowymi wykazali się następujący uczniowie:

W kategorii szkół podstawowych

I miejsce zdobyła Aleksandra Siwek ze Szkoły Podstawowej w Mieczynie

II miejsce przypadło Tatianie Siwek ze Szkoły Podstawowej w Mieczynie

III miejsce zajęła Julia Maciejczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie

     Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Urząd Gminy we Włoszczowie oraz Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie.

 

Naszej uczennicy serdecznie gratulujemy.