Uwaga konkurs!!!

 

Pedagog szkolny SP nr 2 we Włoszczowie i Fundacja Nasza Dwójka ogłaszają konkurs:                                    

 konkurs plastyczno - fotograficzny

- moje pasje -

- moje hobby -

- mój sposób na nudę, flustrację -

czyli

 ROZWÓJ  OSOBISTY

                         

 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2  we Włoszczowie.

2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację przez uczestnika wszystkich warunków określonych

w REGULAMINIE konkursu.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

do   14 czerwca 2020r. do  godz. 00:00 – pracę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: beata310869@gmail.com – w tytule prosimy pisać konkurs plastyczno – fotograficzny. W przypadku wykonania pracy plastycznej prosimy o przesłanie jej zdjęcia lub scanu. Załączony plik ze zdjęciem lub scanem  powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem, klasą autora. Oprócz tego należy wysłać zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie /dostępny druk do wypełnienia/.

 WYMAGANIA TECHNICZNE I FORMALNE

1. Praca plastyczna  może być wykonana dowolną techniką /również rzeźba, formy przestrzenne/ i w dowolnym formacie,  przy czym w ocenie brana pod uwagę będzie pomysłowość, trudność wykonania i wrażenie estetyczne.

3. Każdy uczeń może przygotować tylko jedną pracę albo plastyczną albo fotograficzną.

JURY, NAGRODY

        1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia  17 czerwca 2020 r.

        2. Jury zdecyduje o liczbie i wysokości nagród. Nagrody przyznawane będą -  osobno dla pracy   

            plastycznej i fotografii  w dwóch kategoriach wiekowych  :

           1/  klasy I – III;

           2/  klasy IV-VIII.

       3.Wyniki podane zostaną w ogłoszeniu na dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.

 

  Załączniki do pobrania poniżej.

 

 

 

 

Załączniki